Poskytovaná péče

  1. neurologické vyšetření
  2. elektromyografické (EMG) vyšetření
  3. evokované potenciály (VEP, SEP)
  4. elektromyografické vyšetření v rámci preventivních závodních prohlídek