Pro firmy

Provádíme elektromyografické vyšetření v rámci preventivních prohlídek zaměstnanců v rizikových provozech (vstupních, periodických, výstupních) včetně návrhu dalšího postupu a péče o klienta při zjištění patologického nálezu.
Vyšetřujeme standardně motorické i senzitivní vedení středovým a loketním nervem (n. medianus a n. ulnaris).
 
Žádost o EMG vyšetření klienta ke stažení: